HISTORIE

Jak jsme vznikli
a co děláme

Historie oddílu

Oddíl mladých táborníků je zde od roku 1998. Nejprve byl podskupinou 21. PS Střelka, poté fungoval při občanském sdružení TJ Tatran Praha 7 a od začátku roku 2018 je pobočným spolkem České tábornické unie jako Česká tábornická unie – T.K. Oddíl Mladých Táborníků Praha, p.s.
OMT je otevřen všem dětem ve věku od šesti do čtrnácti let, a to nejen z Prahy. Starší často zůstávají jako praktikanti nebo vedoucí.
Nosnou činností OMT jsou každoměsíční výlety nebo víkendové pobyty různého zaměření (sportovní, kulturní, zážitkové apod.), vyvrcholením pak třítýdenní letní tábor. Snažíme se podporovat samostatnost a všestrannost, děti se učí spolupracovat ve skupinkách (chlapci i dívky různého věku dohromady), zároveň oceňujeme jejich individuální schopnosti. Díky omezenému počtu účastníků (obvykle 24 dětí) má letní tábor opravdu rodinný charakter.